LIÊN HỆ

Thành Phố HCM:

Văn Phòng Đại diện : 63M, Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 932 777 254 – 0962 026 473 

Hỗ trợ kỹ thuật

Bộ phận kỹ thuật.

(0251) 3937.977
info.sonhaidang@gmail.com

Phòng Kinh Doanh

Bộ phận kinh doanh

(+84) 932 777 254 – (+84) 962 026 473 info.sonhaidang@gmail.com