Sơn Chống Hà Hải Âu

Sơn chống hà AF3-557 được sản xuất trên cơ sở dầu nhựa thực vật biến tính vinyl, độc tố chống hà và các phụ gia, có khả năng chống hà tốt.
Được sử dụng để chống hà cho phần dưới mớn nước của tàu, thuyền đi biển và các kết cấu sắt thép thường xuyên ngâm trong môi trường nước biển.

  Sơn Chống HàMã sản phẩmThùng 1 lítThùng 5 lítThùng 15 lít
01Sơn chống hàAF3557448,400445,900443,900
02Sơn chống hàAF4558508,500506,000504,000
03Sơn chống hàAF2561167,000164,500162,500
Sơn chống hà AF3557
Sơn chống hà AF4558
Sơn chống hà AF2561